Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük a Villa Red Real Estate szerződési feltételein, amelyek a Villa.Red Real Estate webhely használatára vonatkoznak.

Az alábbiak azok a feltételek (a „Feltételek”), amelyek alapján Ön („Felhasználó”) használhatja a villa.red webhelyet („Webhely”). Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az oldalt. A Webhely elérésével és használatával Ön elfogadja és elfogadja a Feltételeket, változtatások, korlátozások és minősítések nélkül. A Feltételek bármikor módosíthatók vagy felülvizsgálhatók az oldal szövegének frissítésével. Önt kötelezi minden ilyen módosítás vagy módosítás, ezért rendszeresen látogassa meg ezt az oldalt a Feltételek áttekintése érdekében.

A WEBOLDAL AZ ÖN HASZNÁLATA AZ ÖN ELFOGADÁSÁT JELENTI AZ IDE KATTINTVA VAGY EGYÉBEN A WEBOLDALON TARTALMAZÓ MINDEN FELTÉTELHEZ ÉS ÉRTESÍTÉSÉHEZ. (A SZERZŐDÉS TARTALMA, BELE A FELTÉTELEKET ÉS AZ ÖSSZES ILYEN KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELT ÉS KÖZLEMÉNYT EGYÜTTESÜL EGYÜTTESÜL A „SZERZŐDÉS MINT” EGYÜTTESÜNK.) HA ÖN NEM ELFOGADJA A SZERZŐDÉSEKET, A SZERZŐDÉSEKET NEM FOGADJA EL. .

1. Hozzáférés
A jelen Feltételeknek megfelelően hozzáférést biztosítunk Önnek a Weboldalhoz.

2. Az Ön kötelezettségei
2.1 beleegyezik abba, hogy a Weboldalt (vagy annak bármely részét) semmilyen törvénytelen célra nem használja, és beleegyezik abba, hogy azt az összes vonatkozó törvénynek megfelelően használja;
2.2 beleegyezik abba, hogy a Weboldalon nem tölt fel vagy továbbít semmilyen számítógépes vírust, makróvírust, trójai falót, férget vagy bármi mást, amely a számítógép normál működési folyamatait zavarja, megszakítja vagy megzavarja;
2.3 nem tölt fel vagy továbbít a Weboldalon keresztül olyan anyagot, amely rágalmazó, sértő, obszcén vagy fenyegető jellegű, vagy amely bosszúságot, kellemetlenséget vagy szükségtelen szorongást okozhat;
2.4 nem használja a Weboldalt olyan módon, amely a Weboldal megszakítását, károsodását, hatékonyságának csökkenését okozhatja, vagy olyan módon, hogy a Webhely hatékonysága vagy funkcionalitása bármilyen módon sérüljön;
2.5 nem használja a Weboldalt semmilyen módon, amely sérti vagy sérti bármely személy, cég vagy társaság jogait (ideértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonhoz, a titoktartáshoz vagy a magánélethez való jogot);
2.6 beleegyezik abba, hogy abban az esetben, ha Önnek bármilyen joga, követelése vagy keresete van bármely Felhasználóval szemben, amely abból ered, hogy az adott Felhasználó a Weboldalt használja, akkor ezt a jogot, követelést vagy cselekményt tőlünk függetlenül érvényesíti, és nem fordul hozzánk.

3. Kártalanítás
3.1 Ön beleegyezik abba, hogy teljes felelősséggel tartozik (és teljes mértékben kártalanít bennünket) minden olyan követelésért, felelősségért, kárért, veszteségért, költségért és kiadásért, beleértve a jogi költségeket is, amelyek a Feltételek Ön általi megsértéséből vagy bármely más kötelezettségből erednek. a Weboldal Ön általi használatából, vagy bármely más személy által a Webhelyre az Ön számítógépével vagy internet-hozzáférési fiókjával belépő használatból ered.

4. Jogaink
Fenntartjuk a jogot, hogy:
4.1 ideiglenesen vagy véglegesen módosíthatja vagy visszavonhatja a Weboldalt (vagy annak bármely részét), előzetes értesítéssel vagy anélkül, és Ön megerősíti, hogy nem vállalunk felelősséget sem Ön, sem harmadik fél felé a Webhely módosításáért vagy visszavonásáért;
4.2 időről időre módosíthatja a jelen Feltételeket, és a Weboldal (vagy annak bármely részének) további használata a változást követően a változtatás elfogadásának tekintendő. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze, hogy a Feltételek megváltoztak-e. Ha nem ért egyet a Feltételek módosításával, akkor haladéktalanul abba kell hagynia a Weboldal használatát.
4.3 Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a Webhely karbantartása érdekében. A Weboldal időről időre módosulhat. Ön nem jogosult semmilyen kártérítésre, mert nem tudja használni a Webhely bármely részét, vagy a Webhely egészének vagy egy részének meghibásodása, felfüggesztése vagy visszavonása rajtunk kívülálló körülmények miatt.

5. Harmadik fél hivatkozásai
Annak érdekében, hogy megnövelt értéket biztosítsunk Felhasználóink ​​számára, hivatkozásokat biztosíthatunk más webhelyekre vagy forrásokra. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget az ilyen külső webhelyek vagy források elérhetőségéért, és nem támogatjuk az ilyen webhelyek adatvédelmi gyakorlatát vagy tartalmát (beleértve a félrevezető vagy rágalmazó tartalmat is), és nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget sem közvetlenül, sem közvetve. weboldalakra, beleértve (korlátozás nélkül) az ilyen webhelyeken vagy forrásokból elérhető vagy az onnan elérhető hirdetéseket, termékeket vagy egyéb anyagokat vagy szolgáltatásokat, sem az olyan károkra, veszteségekre vagy jogsértésekre, amelyeket a az ilyen külső webhelyeken vagy forrásokon elérhető tartalomra, árura vagy szolgáltatásra való támaszkodás.

6. megfigyelés
Jogunk van, de nem kötelességünk, hogy figyelemmel kísérjük a Webhellyel kapcsolatos bármely tevékenységet és tartalmat. Kivizsgálhatjuk a jelen Feltételek vagy panaszok bejelentett megsértését, és megtehetünk minden olyan intézkedést, amelyet megfelelőnek tartunk (ideértve többek között a figyelmeztetéseket, a hozzáférés felfüggesztését, megszüntetését vagy feltételekhez fűzését és/vagy az anyagok eltávolítását a Weboldal).

7. Az Ön adatai
Tiszteletben tartjuk személyes adatait
Tudnia kell, hogy:
7.1 ha a rendőrség vagy bármely szabályozó vagy kormányzati hatóság, amely feltételezett illegális tevékenységeket vizsgál, vagy bírósági végzés kézhezvétele esetén felkér bennünket, hogy adjuk meg személyes adatait és/vagy a Webhely használata során végzett tevékenységére vonatkozó információkat, ezt megtesszük;
7.2 Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ésszerű belátásunk szerint nyilvánosságra hozzuk a Weboldal Ön általi használatának részleteit bármely vagy fenyegetett bírósági eljárással kapcsolatban, amely az Ön használatával vagy az Ön irányítása alatt álló személy használatával kapcsolatos, akár azzal kapcsolatban. a jelen Feltételekben vagy más módon meghatározott ügyekkel;
7.3 Kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat, amely a jelen Feltételek részét képezi.

8. Szellemi tulajdon és használati jog
8.1 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webhely részeként rendelkezésre bocsátott anyagokra vagy tartalomra vonatkozó összes szerzői jog, védjegy és minden egyéb szellemi tulajdonjog mindig a mi vagy licencadóink tulajdonában marad. Ezt az anyagot csak az általunk kifejezetten engedélyezett módon használhatja.
8.2 A weboldal szerzői jogi védelem alatt áll, minden jog fenntartva.

9. Megjegyzések
A jelen Feltételek alapján vagy azokkal kapcsolatban értesítéseket küldhet nekünk e-mailben a következő címre:
box@villa.red

10. A felelősség korlátozása
A WEBOLDALON ELHELYEZETT BÁRMELY INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE MEGFELELŐ ERŐKÉSZÜLÉSEKET TESZÜNK, NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT, AKÁR KIFEJEZETT VAGY BIZTOSÍTETT PONTOSSÁGRA VONATKOZÓAN.
10.1 A Weboldalt „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon biztosítjuk, mindenféle nyilatkozat vagy jóváhagyás nélkül. Hacsak egy adott termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó külön feltételek nem rendelkeznek, semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállalunk a Webhellyel vagy a Weboldalon kínált termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, akár általunk, akár a nevünkben. beleértve az ingyenes szoftverletöltéseket), beleértve, de nem kizárólagosan, a kielégítő minőségre, egy adott célra való alkalmasságra, a jogsértésekre, a kompatibilitásra, a biztonságra, a pontosságra, az állapotra vagy a teljességre vonatkozó vélelmezett garanciákat, vagy a kereskedésből, használatból vagy kereskedelemből származó vélelmezett garanciát. .
10.2 Hacsak egy adott termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó külön szerződési feltételek nem rendelkeznek, nem vállalunk garanciát arra vonatkozóan, hogy a Weboldal vagy a Weboldalon kínált termékek vagy szolgáltatások akár általunk, akár a nevünkben (beleértve az ingyenes szoftverletöltéseket) megfelelnek az Ön igényeinek, vagy megszakítás nélkül, időszerűnek, biztonságosnak vagy hibamentesnek kell lennie, hogy a hibák kijavításra kerülnek, vagy hogy a Weboldal vagy az azt elérhetővé tevő szerver, vagy az általunk vagy a nevünkben kínált termékek vagy szolgáltatások (beleértve az ingyenes szoftverletöltéseket) vírusoktól és hibáktól mentes, vagy teljesen működőképesek, pontosak vagy megbízhatóak. Nem vállalunk felelősséget Önnel szemben a tartalom vagy anyag elvesztéséért a Weboldalra történő feltöltés vagy onnan történő letöltés következtében.
10.3 A Feltételek bármely más rendelkezése ellenére semmi sem korlátozza az Ön fogyasztói jogait.
10.4 Ön tudomásul veszi, hogy nem tudjuk garantálni, és ezért semmilyen módon nem vállalunk felelősséget a Webhely és az Ön által a Weboldalon biztosított vagy onnan vett információk biztonságáért vagy adatvédelméért.
10.5 Nem vállalunk felelősséget szerződéses, jogsértési vagy egyéb módon, ha Ön veszteséget vagy kárt szenved, amikor harmadik fél hiperszöveges hivatkozásán keresztül csatlakozik a Weboldalhoz.
10.6 Nem vállalunk felelősséget szerződéses, jogellenes károkozási (ideértve, de nem kizárólagosan a hanyagságot), szerződéskötési vagy egyéb nyilatkozatokkal (kivéve a csalárd félrevezetést), vagy egyéb módon a Webhelyen, illetve a Weboldalon kínált termékeken vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. akár mi általunk, akár a mi nevünkben (beleértve az ingyenes szoftverletöltéseket is):
10.6.1 bármilyen gazdasági veszteség (beleértve, de nem kizárólagosan a bevétel, a nyereség, a szerződések, az üzleti vagy a várható megtakarítások elvesztését); vagy
10.6.2 a goodwill vagy a jó hírnév elvesztése; vagy
10.6.3 bármilyen különleges vagy közvetett vagy következményes veszteség; mindenesetre, hogy az ilyen veszteségek bármelyikünk mérlegelési körébe tartoztak-e a veszteséget okozó esemény bekövetkezésének időpontjában.

11. Mentesség
Semmi sem értelmezhető úgy, hogy lemondunk bármely rendelkezés korábbi vagy későbbi megsértéséről.

12. Teljes megállapodás
Ezek a Feltételek (időről időre módosulva) tartalmazzák az Ön és közöttünk az érintett tárgyra vonatkozó teljes megállapodást, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodást, megállapodást, kötelezettségvállalást vagy javaslatot, amelyet Ön és köztünk az ilyen ügyekkel kapcsolatban kötöttek. Egyikünk által adott szóbeli magyarázat vagy szóbeli tájékoztatás sem változtathatja meg jelen Feltételek értelmezését. Ön megerősíti, hogy a jelen Feltételek elfogadásával nem támaszkodott semmilyen kijelentésre, kivéve, ha azt a jelen Feltételek kifejezetten kinyilvánították, és beleegyezik abba, hogy nincs jogorvoslati lehetőség minden olyan megtévesztéssel kapcsolatban, amely nem jelen Feltételek egy feltétele, kivéve, ha az Ön e pontban foglalt megállapodása nem vonatkozik a csalárd megtévesztésre, függetlenül attól, hogy az a jelen Feltételek részévé vált-e vagy sem.

Adatok összehasonlítása

Összehasonlítás